»en inblick i en mörk berättelse om maktutövning i det svenska samhället,
en form av maktutövning som inte är värdig en demokrati«

– Svenska Dagbladet om Ordningsvakter