De var Sverigevänner, men blev varandras fiender.
En satirroman om klickjakt och rivalitet på liv och död bland nättroll,

konspirationsteorier och skandaler i den »Sverigevänliga« rörelsen på internet.

Kloaksajterna är ute nu på Verbal förlag