Gentrifiering
– kampen om utrymmet

Jag har skrivit ett längre reportage för Movium Magasin om gentrifiering, processen när bostadsområden tas över av kapitalstarka på bekostnad av ekonomiskt svagare grupper.

Det här är en berättelse om förändring. En snabb förändring som knappt diskuteras eller debatteras och som på ytan kan verka enbart positiv. Det handlar om våra innerstäder. De lever upp och frodas igen, tomma hus renoveras och befolkas. Stadskärnan växer och förtätas medan villaförorten blivit omodern och tveksam ur klimatsynpunkt. Det är klimatsmart att bo i lägenhet, städernas kulturutbud och närheten till allt lockar samtidigt som inredningsmagasin och bostadsbilagor vill få våra munnar att vattnas med hjälp av sparsamt möblerade, bländande ljusa våningar och nyrenoverade jättekök. Men under ytan pågår en kamp, en kamp om utrymmet och rätten till staden.

Hela artikeln finns att läsa som pdf här.

Lämna ett svar