Mot en bättre hamn

mot-en-battre-hamn

Jag har intervjuat Lisa Diedrich om waterfront development för Movium Magasin.

Platserna är olika men svaren oftast desamma: lyxiga bostäder, kontor och köpcentrum. Det handlar om städer i västvärlden som vill växa mot vattnet. Hamnverksamheten har lagts ner helt eller delvis som en följd av globala strukturförändringar och attraktiv mark frigörs för exploatering. Oftast demoleras allt gammalt och marken säljs till investerare med vinstintresset som främsta drivkraft.

Forskaren Lisa Diedrich har ett bättre förslag.

Ladda ner hela texten med bilder!

Utgiven i juni 2012.

Lämna ett svar