Finn en kvinna

Anders Caspar Holm. Axel Danielsson. Carl Frick. Claus Mortensen. Eric Sigfrid. Erik Persson. Frans Suell. Fritz Bauer. Gustaf Rydberg. Gustav Möller. Hjalmar Branting. Karl X Gustav. Mårten Werner. Olof Palme. Per Albin Hansson. Per Henrik Ling. Rudolf Fredrik Berg.

Namnen ovan är en lista över de 17 personer som finns porträtterade som skulpturer eller som förärats minnesmärken i det offentliga rummet i Malmö, enligt kommunens egen konstkompass. Av Per Albin Hansson och Gustav Möller finns till och med två statyer.

Saknas någon? Något?

Dangoule_RasalaiteSofia Norelöv och Ludvig Svensson har i mejl till gatukontoret i Malmö föreslagit att ett minnesmärke ska resas över Danguolė Rasalaitė (bilden), som blev offer för trafficking och tog sitt liv här i staden, rapporterar Sydsvenskan. Hon var förebild för karaktären Lilja i Lukas Moodyssons film Lilja 4-ever. Syftet med minnesmärket skulle vara att påminna om Danguolė och alla andra som faller offer för trafficking i Sverige.

Stadsträdgårdsmästare Ola Melin, som har åtminstone en egenskap gemensam med samtliga namn i listan ovan, verkar inte vara alltför begeistrad över initiativet.

– Personligen tror jag att samtiden ska vara restriktiv med minnesmärken när det gäller nyligen förolyckade personer oavsett hur tragiska de har varit. Det offentliga rummet tillhör oss alla, säger han till Sydsvenskan.

Danguolė Rasalaitė tog sitt liv i november 1999. Malmö är ännu en traffickingstad. Ett faktum som angår oss alla. Skulle hon få ett minnesmärke skulle Malmö dessutom resa sitt första minnesmärke över en kvinna, vilket inte vore en dag för tidigt.

 

Ännu en man – uppdatering 19/12

Kulturförvaltningen i Malmö meddelade igår att ett förslag har tagits fram för ett minnesmärke över — August Palm. Det ser alltså ut som att även nästa minnesmärke över en person tillägnas en man. Männen borde kanske stå sist i kön länge nu, men nej. Malmös historia saknar uppenbarligen kvinnor.

Eller förresten. Någon har ju tänkt på jämställdheten. För kvinnor som den här nedan finns det fullt av i stan. Faktiskt ungefär lika många som det finns skulpturer av namngivna, historiska män med kläderna på. Hur många nakna män det finns i stan? En handfull, och i samtliga fall utom ett delar de skulptur med nakna kvinnor.

IMG_3196

Lämna ett svar