Ny bro för spontana fester?

Malmös senaste kanalbro har nyligen invigts, gång- och cykelbron Kaptensbron. Den nya bron vid ett av Malmös mest trafikerade cykelstråk är fyra meter bredare än den gamla och inbjuder inte bara till passage över vattnet utan också till andra verksamheter.

Ett stenkast från Kaptensbron ligger bilbron Amiralsbron. Det är en händelse som ser ut som en tanke. I Berlinstadsdelen Kreuzberg går namne Admiralbrücke över Landwehrkanal. Kan den ha inspirerat till den nya Malmöbron?

IMG_1548 - Version 2-2009-06-18

IMG_1516 - Version 2-2009-06-18

Admiralbrücke i Berlin.

Den lågtrafikerade Admiralbrücke har blivit en spontan festplats där människor samlas om kvällarna för att hänga, ta en öl och lyssna på gatumusikanter. Utformningen med korta stenstolpar längs hela bron som blir till perfekta pallar och den trevliga inramning vid kanalen har säkert bidragit till aktiviteterna. Konflikter med närboende om ljudnivån har periodvis lett till diskussioner om hur länge festerna får hålla på, men de verkar överlag både relativt stillsamma och populära.

IMG_1526 - Version 2-2009-06-18

Admiralbrücke i Berlin.

I de kommersiella kvarteren runt Kaptensbron i Malmö finns inte många bofasta. Närmsta grannar är ett hotell och det berömda parkeringshuset Anna med sin lagliga graffitivägg. Den nya bron har inte bara breddats utan också fått tre fält – en gångbana, en cykelbana och en bred, mer odefinierad yta med sittmöjligheter. Det vågformade staketet är byggt med tanke på att människor ska kunna stanna upp utan att vara i vägen för förbipasserande.

Det är alltså riggat för gatufester på Malmös senaste bro, även om den officiella ursäkten för brons bredd är att den är hårt belastad vid evenemang som Malmöfestivalen. Återstår bara att se om spontana aktiviteter letar sig till iordningställda platser eller, som i Berlin, uppstår där ingen har pekat först.

IMG_1497-2013-08-15

IMG_1498-2013-08-15

Nya Kaptensbron i Malmö.
(Alla foton: Kolbjörn Guwallius)

 

Lämna ett svar