Aningslöst ge rättsvidrig verksamhet rätten att utfärda böter

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) vill låta väktare bötfälla klottrare i tunnelbanan. Men SL:s vaktverksamhet är inte pålitlig nog för att ges utökade befogenheter mot bakgrund av decennier av rättsvidriga väktarmetoder.

När upplägget för SL:s olagliga väktarmetoder mot klotter sprack i en muthärva och registerskandal 2003 bröts kontraktet med Falck Security. Man slickade såren, hävdade utåt att oegentligheterna skulle upphöra men bildade själva i samarbete med Citypendeln ett skräddarsytt bolag men kärnan av personalen från Falck – som till och med tog med sig det olagliga, hemliga fotoregistret över misstänkta klottrare och metoderna med olaglig civilspaning in i det nya företaget. När domarna för det olagliga registret väl meddelades var registret redan i bruk i det nya bolaget CSG.

2014 avslöjade jag i boken Grip till varje pris att CSG med SL:s goda minne hela tiden arbetat i strid med lagen och använder sig av civilklädda väktare som spanar mot pågående brott i stället för att förebygga dem. De hade fortfarande Falcks olagliga register, som efter hand byggts på med nya personer – men aldrig gallrats.

Samstämmiga uppgifter som sedan dess har nått mig från före detta och nuvarande anställda i vaktbolaget tyder oberoende av varandra på att bolaget, som trots överväldigande bevisning utåt har förnekat allt, i dag har skalat ner olagligheterna till ett minimum som en konsekvens av min granskning. En stor personalomsättning på ledande befattningar i spåren av granskningen har också skett.

Att SL hela tiden har sanktionerat och rentav beställt de olagliga metoderna är ställt bortom rimligt tvivel. Men ingen har där offentligt ställts till svars för den rättsvidriga verksamheten.

Mot bakgrund av de allvarliga överträdelserna av lagar och regler som ska främja rättssäkerhet och värna rättsstatliga principer framstår det som aningslöst när trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) nu föreslår att klotterväktarnas befogenheter ska öka.

»Vi vill införa sanktioner mot klottrare utan att blanda in polisen«, säger Kristoffer Tamsons till Svenska Dagbladet.

»Sanktionen ska kunna utföras av en ordningsvakt eller liknande och inte vara ett direkt polisärende. Ett sådant bötessystem fungerar i stora städer som London och Paris. Den kallas allmänt för Singaporemodellen och Tamsons utesluter inte att lagändringar behövs«, skriver Svenska Dagbladet.

Stockholms läns landsting har en historia av allvarliga rättsövergrepp på sitt samvete. Självklart måste skadegörelse förebyggas och beivras i så stor utsträckning som möjligt, men det måste ske med respekt för lagen. Den som ger väktare i tunnelbanan utökade befogenheter mot bakgrund av ett par decennier av olagligheter som alla ansvariga har försökt sopa under mattan när de har avslöjats har inte övervägt de uppenbara rättssäkerhetsproblem som kan uppstå. SL:s vaktverksamhet är helt enkelt inte pålitlig nog för att ges utökade befogenheter.

Även utan historiken saknar väktare dessutom den kompetens som krävs för att slutgiltigt bedöma straffvärdet för ett brott. Det är en fråga för rättsväsendet, inte för bevakningspersonal.

I min nya bok Ordningsvakter. Nödlösningen som blev permanent granskar jag en annan mycket intressant gren av bevakningsbranschen på djupet. Läs mer om den här…