Redaktör för Joakim Medins nya bok

Under sommaren har jag redaktörat journalisten och författaren Joakim Medins nya reportagebok Thailandssvenskarna, som kommer ut på Verbal förlag den 19 september.

Boken är ett starkt dokument om en skrämmande verklighet som är känd för förhållandevis få svenskar. Joakim Medin har wallraffat bland sexköpande svenskar på klubbar, bordeller med mera i Thailand. De berättar öppenhjärtigt om sina liv och om sin syn på personerna de utnyttjar – på ett sätt som de sannolikt aldrig skulle prata om dem hemma i Sverige.

Joakim Medin skriver i förordet: ”Boken handlar inte om de fattiga thailändska kvinnor som säljer sex. Istället fokuserar jag på de svenska män som utnyttjar dem. Som reser till andra sidan världen för att köpa sex av personer som min kompis Chintana. Detta fokus är inte avsett att förminska det lidande och den utsatthet som de sexsäljande thailändskorna är drabbade av. Tvärtom är det just att kvinnorna befinner sig i denna situation som gör det så angeläget att granska männen som bidrar till problembilden.”

Det har varit ett spännande material att arbeta med och att få vara med och slipa på. Det är också första gången jag har varit redaktör för ett så omfattande projekt.

Boken kan köpas i bokhandeln och direkt från förlaget…