Följer din kommun grundlagen?

I nummer 2/2020 av Tidskriften Scoop granskade jag och Tora Villanueva Gran hur kommunerna lever upp till offentlighetsprincipen. Med 50 000 tecken är det min hittills längsta tidningsartikel. Nu finns den att läsa även på webben.

Läs artikeln på Scoops webbplats…

Bakgrunden var att Aftonbladets Peter Kadhammar hade besökt Hörby och nekats att titta i kommunens diarium utan att samtidigt bli övervakad av två kommunala tjänstemän. Stämningen var ”mycket tryckt”, skrev han i tidningen.

Här följer en kort sammanfattning av vår artikel:

Vi upprepade Kadhammars begäran och fick ett helt annat bemötande enligt konstens regler – eftersom rutinerna hade skärpts. Men den sverigedemokratiska kommunstyrelseordföranden ville inte svara på våra frågor och kommundirektören förnekade att något fel hade begåtts. Vi jämförde resultatet med tre andra skånska kommuner som inte nyligen varit i blåsväder (Helsingborg, Malmö och Staffanstorp). Vi fick titta i diariet på lite olika sätt, men allt sköttes mer eller mindre tillfredsställande.

Dessutom gjorde vi i en total kommungranskning där vi anonymt mejlade alla kommuner och begärde ut en lista över mejl till och från kommunstyrelsens ordförande. En tydlig begäran, lätt att expediera, där de flesta gjorde helt rätt. Men några stack ut:

Boxholm i Östergötland krävde ett personligt besök för att vi skulle få titta på allmänna handlingar. Det står i strid med lagstiftningen, man har rätt att få handlingar skickade – om inte digitalt så i alla fall på papper. Dessutom ville kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande sitta med medan vi tittade på handlingarna för att vi skulle kunna ha ”möjlighet att ställa frågor när jag är på plats”. Det står i strid med rätten att begära ut handlingar anonymt. En konsekvens av vår granskning är att Boxholm har lovat att uppdatera sin policy så att den stämmer överens med lagstiftningen.

I Vimmerby i Småland avslogs vår begäran om att titta på mejl – men när vi senare återkom under våra egna namn i stället för anonymt fick vi snabbt ut en lista. Vi anmälde kommunen till Kammarrätten, som gav den bakläxa (strax efter publiceringen).

Småländska Vaggeryds moderata kommunstyrelseordförande ville veta varför vi ville läsa mejlen. Enligt tryckfrihetsförordningen får en myndighet inte efterforska vem någon som begär ut en handling är eller vad syftet med begäran är.

Flera kommuner tog också orimligt lång tid på sig. En allmän handling ska lämnas ut skyndsamt, vilket i normalfallet innebär en frist på max ett par arbetsdagar. Några svarade först efter en påminnelse. I Gällivare i Norrbotten räckte det inte. Där fick vi ringa den miljöpartistiska kommunstyrelseordföranden och klaga. Han bad om ursäkt för att han hade slarvat med vår begäran, som inte hade hanterats av en it-avdelning utan skickats vidare till honom personligen.

Vi har pratat med kommunpolitiker, kommunala tjänstepersoner, journalister och experter. Läs artikeln på Scoops webbplats…