Antologier

Prototypa!

Bygga platser tillsammans

Prototypa!
Förlag: SLU Tankesmedjan Movium
Redaktörer: Caroline Dahl, Titti Olsson
ISBN: 978-91-80468-37-4
Utgivningsdatum: juni 2023
Utgivningsland: Sverige
Språk: svenska
Bindning: häftad

Fem kapitel i antologi. Erfarenheterna visar hur viktigt det är att vara utrustad med en verktygslåda som gör det möjligt att hantera förändringar, där olika tidsdjup utforskas och utvärderas innan det är dags att fatta slutliga beslut och göra investeringar. Exemplen i boken visar också att prototypen, även i litet format, kan bidra till att lösa stora samhällsutmaningarna och att återställa påverkade ekosystem om vi bara ger processerna tid och visar tillit.

Boken handlar om att prototypa, det vill säga om att arbeta på ett undersökande och utforskande sätt inom stadsbyggandet, ett intresse som växer både i Sverige och övriga världen. Den ges ut i SLU Tankesmedjan Moviums bokserie Stad & Land.

Jag medverkar med fem intervjukapitel där jag pratar med personer bakom arbetet i Frihamnen i Göteborg och gör en utblick till ett spännande projekt i Rotterdam.

Höra hemma

ArkDes Resumé: Höra Hemma – om det bostadspolitiska dilemmat

Höra hemma
Förlag: ArkDes
Redaktör: Titti Olsson
ISBN: 978-91-87447-08-2
Utgivningsdatum: augusti 2017
Utgivningsland: Sverige
Språk: svenska
Bindning: häftad

Två kapitel i antologi. I Sverige år 2017 verkar allting ha nått sin klimax. Det är större bostadsbrist, längre bostadsköer och högre byggtakt än det varit på mycket länge. I antologin Höra hemma – om det bostadspolitiska dilemmat reflekterar forskare, praktiker och privatpersoner om bostadssituationens möjligheter och konsekvenser. Historien kopplas samman med nutiden och bostaden kopplas samman med hemmet, plötsligt framträder en skarpare och mer nyanserad bild av bostadsdilemmat.

Boken är ett samarbete med Tankesmedjan Movium, SLU.

Glesbygdens chans att växa

I min ena text skriver jag om hur flyktingar hamnar på förläggningar i norra Sverige. Går det att få några av dem att stanna där när och om de får uppehållstillstånd och kan de i så fall innebära en chans för glesbygden att vända avfolkningstrenden?

Hitta Hem

I min andra text berättar jag om dokumentärfilmaren Roozbeh Janghorbans möte med Sverige efter flykten från Iran.

Silo

Kapitel i antologi. Sommaren 2010 pågick ett febrilt arbete i och kring den stora silobyggnaden i Mariestads hamn. Hundratals människor målade graffiti på de sandgula väggarna. Här fanns både förstagångsmålare och internationella storheter. Samtidigt svetsades det skrotskulpturer, hölls workshops och skollektioner, musik skapades, diskussioner fördes och erfarenheter utbyttes. Debattvågorna gick höga, både i Mariestad med omnejd och i storstadsregionerna. Rapporteringen kring projektet nådde långt utanför Sveriges gränser.

Silo
ISBN: 978-91-9798425-6
Förlag: Tangent förlag
Redaktörer: Carolina Falkholt, Andréas Hagström
Utgivningsdatum: januari 2015
Utgivningsland: Sverige
Språk: svenska
Bindning: kartonnage, inbunden
Antal sidor: 96

SILO är boken om Graffiti Mariestad, en dokumentation av ett konstprojekt signerat Carolina Falkholt. Boken presenterar ett antal texter som beskriver projektet ur olika perspektiv men också utifrån olika synsätt på graffiti, kultur och konstpolitik. Framför allt samlar boken en stor mängd fotografier tagna under den långa och färgfyllda processen – från de första trevande försöken via de gigantiska graffitimotiven till det att silon revs och endast grus återstod.

Texter av Carolina Falkholt, Andréas Hagström, Tomas Asplund Gustafsson, Kolbjörn Guwallius, Simon Roos och Karin Erikson. Fotografier av Nils Axelsson, Andréas Hagström, Mattias Bäcklin, DISEY, Björn Nordén, Emma Backelid, Anton Wiraeus, Erik Ekstrand, Carolina Falkholt, Filip Strebeyko, DWANE, Hilmer Jonsson J.

I gränslandet mellan nolltolerans och omfamning

Min medverkan är ett kapitel som handlar om hur graffiti idag kan bli en omfamnad del av samhället så länge konsten kan omsättas i ett ekonomiskt värde. Men när den inte genererar någon vinst är konstformen fortfarande kontroversiell.

Samtidskonst för vanligt folk

Samtidskonst för vanligt folk
ISBN: 978-91-6373454-0
Förlag: Sveriges konstföreningar
Redaktör: Mathias Jansson
Utgivningsdatum: november 2013
Utgivningsland: Sverige
Språk: svenska
Bindning: hårdpärm, inbunden
Antal sidor: 150

Kapitel i antologi. I den här antologin har Sveriges konstföreningar låtit tretton av Sveriges främsta skribenter skriva om utvecklingen inom samtidskonsten de senaste 10 åren. Varje skribent har skrivit om ett ämne eller teknik som knyter an till några av de många konstbildningsteman som Sveriges Konstföreningar arbetat med sedan 2001 som fotografi, graffiti, textilkonst, andlighet i konsten och nu senast konst i det offentliga rummet. Boken riktar sig till en konstintresserad publik som vill få en överblick om samtidskonstens många uttryck. Boken gavs ut i samband med Sveriges Konstföreningars 40-årsjubileum.

Medverkande skribenter: Thomas Kjellgren, Bengt Adlers, Jacob Kimvall, Kolbjörn Guwallius, Anders Olofsson, Inger Bergström, Sara Arrhenius, Magdalena Dziurlikowska, Irene Berggren, Mårten Medbo, Magnus Bärtås, Gertrud Sandqvist och Linda Fagerström.

Konstkupper längs gator och spår

Min medverkan är ett kapitel som jag har skrivit tillsammans med konstvetaren Jacob Kimvall. Det handlar om gatukonstens framväxt i Sverige.