Samtidskonst för vanligt folk

Samtidskonst för vanligt folk
ISBN: 978-91-6373454-0
Förlag: Sveriges konstföreningar
Redaktör: Mathias Jansson
Utgivningsdatum: november 2013
Utgivningsland: Sverige
Språk: svenska
Bindning: hårdpärm, inbunden
Antal sidor: 150

Kapitel i antologi. I den här antologin har Sveriges konstföreningar låtit tretton av Sveriges främsta skribenter skriva om utvecklingen inom samtidskonsten de senaste 10 åren. Varje skribent har skrivit om ett ämne eller teknik som knyter an till några av de många konstbildningsteman som Sveriges Konstföreningar arbetat med sedan 2001 som fotografi, graffiti, textilkonst, andlighet i konsten och nu senast konst i det offentliga rummet. Boken riktar sig till en konstintresserad publik som vill få en överblick om samtidskonstens många uttryck. Boken gavs ut i samband med Sveriges Konstföreningars 40-årsjubileum.

Medverkande skribenter: Thomas Kjellgren, Bengt Adlers, Jacob Kimvall, Kolbjörn Guwallius, Anders Olofsson, Inger Bergström, Sara Arrhenius, Magdalena Dziurlikowska, Irene Berggren, Mårten Medbo, Magnus Bärtås, Gertrud Sandqvist och Linda Fagerström.

Konstkupper längs gator och spår

Min medverkan är ett kapitel som jag har skrivit tillsammans med konstvetaren Jacob Kimvall. Det handlar om gatukonstens framväxt i Sverige.