Silo

Kapitel i antologi. Sommaren 2010 pågick ett febrilt arbete i och kring den stora silobyggnaden i Mariestads hamn. Hundratals människor målade graffiti på de sandgula väggarna. Här fanns både förstagångsmålare och internationella storheter. Samtidigt svetsades det skrotskulpturer, hölls workshops och skollektioner, musik skapades, diskussioner fördes och erfarenheter utbyttes. Debattvågorna gick höga, både i Mariestad med omnejd och i storstadsregionerna. Rapporteringen kring projektet nådde långt utanför Sveriges gränser.

Silo
ISBN: 978-91-9798425-6
Förlag: Tangent förlag
Redaktörer: Carolina Falkholt, Andréas Hagström
Utgivningsdatum: januari 2015
Utgivningsland: Sverige
Språk: svenska
Bindning: kartonnage, inbunden
Antal sidor: 96

SILO är boken om Graffiti Mariestad, en dokumentation av ett konstprojekt signerat Carolina Falkholt. Boken presenterar ett antal texter som beskriver projektet ur olika perspektiv men också utifrån olika synsätt på graffiti, kultur och konstpolitik. Framför allt samlar boken en stor mängd fotografier tagna under den långa och färgfyllda processen – från de första trevande försöken via de gigantiska graffitimotiven till det att silon revs och endast grus återstod.

Texter av Carolina Falkholt, Andréas Hagström, Tomas Asplund Gustafsson, Kolbjörn Guwallius, Simon Roos och Karin Erikson. Fotografier av Nils Axelsson, Andréas Hagström, Mattias Bäcklin, DISEY, Björn Nordén, Emma Backelid, Anton Wiraeus, Erik Ekstrand, Carolina Falkholt, Filip Strebeyko, DWANE, Hilmer Jonsson J.

I gränslandet mellan nolltolerans och omfamning

Min medverkan är ett kapitel som handlar om hur graffiti idag kan bli en omfamnad del av samhället så länge konsten kan omsättas i ett ekonomiskt värde. Men när den inte genererar någon vinst är konstformen fortfarande kontroversiell.