Jag medverkar i Babel

Jag medverkade i tv-programmet Babel den 21 april genom att hjälpa författaren Jonas Hassen Khemiri att definiera ordet gatukonst åt Nationalencyklopedin i inslaget Khemiri på prao. Jonas Hassen Khemiris definition finns att läsa på Babels hemsida. Ser ni boken han har under armen? Köp en egen här… Inslaget finns att se på SVT Play:

Läs mer...

Staden som försvann

Säg Degerfors och de flesta kommer att säga fotboll. Men utöver det förhållandevis framgångsrika fotbollslaget är det inte mycket folk känner till om den lilla orten i sydöstra Värmlands skogar. Vet man något mer så är det att Degerfors är en bruksort. Men bruket sysselsätter idag endast ett fåtal, och kommunens befolkning minskar successivt. Följ…

Läs mer...

Graffiti och nolltolerans på tv

Den 13 april medverkade jag i tv-programmet Sverige i SVT1 och pratade om graffiti och nolltolerans. ”Det råder stora skillnader inom vårt land vad det gäller tolerans mot graffiti. Samtal med journalisten och författaren Kolbjörn Guwallius och med en graffitimålare som målar på en av Malmös lagliga väggar.” Inslaget finns att se på SVT Play:

Läs mer...

Den bilsnåla staden

Förr var bilen framtiden. Men privatbilismen har börjat minska i västvärlden och fördelarna med att begränsa biltrafiken blir uppenbara för allt fler. Tvistefrågorna handlar snarast om hur långt man kan gå och hur snabbt man kan förändra. Kolbjörn Guwallius har träffat landskapsarkitekten och forskaren Alexander Ståhle som förespråkar den bilsnåla staden, där de flesta gator…

Läs mer...

Artiklar på Hållbar stad

Jag har skrivit två långa artiklar som finns att läsa på Arkitekturmuseets (m.fl.) nya sajt Hållbar stad. Den ena om vi verkligen behöver parker http://www.hallbarstad.se/blogs/posts/174-movium-behover-vi-parker och den andra om waterfront development, eller på svenska ny bebyggelse i f.d. industriområden i bra lägen http://www.hallbarstad.se/blogs/posts/168-movium-mot-en-battre-hamn. Läs, och kolla in sidan!

Läs mer...