Graffiti och nolltolerans på tv

Den 13 april medverkade jag i tv-programmet Sverige i SVT1 och pratade om graffiti och nolltolerans. ”Det råder stora skillnader inom vårt land vad det gäller tolerans mot graffiti. Samtal med journalisten och författaren Kolbjörn Guwallius och med en graffitimålare som målar på en av Malmös lagliga väggar.” Inslaget finns att se på SVT Play:

Läs mer...

Den bilsnåla staden

Förr var bilen framtiden. Men privatbilismen har börjat minska i västvärlden och fördelarna med att begränsa biltrafiken blir uppenbara för allt fler. Tvistefrågorna handlar snarast om hur långt man kan gå och hur snabbt man kan förändra. Kolbjörn Guwallius har träffat landskapsarkitekten och forskaren Alexander Ståhle som förespråkar den bilsnåla staden, där de flesta gator…

Läs mer...

Artiklar på Hållbar stad

Jag har skrivit två långa artiklar som finns att läsa på Arkitekturmuseets (m.fl.) nya sajt Hållbar stad. Den ena om vi verkligen behöver parker http://www.hallbarstad.se/blogs/posts/174-movium-behover-vi-parker och den andra om waterfront development, eller på svenska ny bebyggelse i f.d. industriområden i bra lägen http://www.hallbarstad.se/blogs/posts/168-movium-mot-en-battre-hamn. Läs, och kolla in sidan!

Läs mer...

Klotterkonferens
i toleransens tecken

Den är ökänd i graffitikretsar och tycks omgärdad av ett stort hemlighetsmakeri. Den återkommande nordiska graffitikonferensen har arrangerats i omkring ett decennium, men är trots det känd av få. Kommuntjänstemän, poliser, väktare och politiker träffas för att diskutera statistik och brottsbekämpning inom ett specifikt område: klotter. Kolbjörn Guwallius fick som första och enda journalist medverka…

Läs mer...

Mot en bättre hamn

Jag har intervjuat Lisa Diedrich om waterfront development för Movium Magasin. Platserna är olika men svaren oftast desamma: lyxiga bostäder, kontor och köpcentrum. Det handlar om städer i västvärlden som vill växa mot vattnet. Hamnverksamheten har lagts ner helt eller delvis som en följd av globala strukturförändringar och attraktiv mark frigörs för exploatering. Oftast demoleras allt gammalt och…

Läs mer...