Beställ till företag

Företag, kommuner, bibliotek, skolor, organisationer, myndigheter m.m. kan beställa Rätten till staden respektive Sätta färg på staden via mejl, medan privatpersoner beställer här. Priserna anges exklusive moms och frakt. Betalning sker mot faktura. Vid separat fakturaadress debiteras 25 kronor i fakturaavgift inklusive porto.

Beställ genom att mejla kontakt@ko–x—x–lbjorn.se och uppge leverans- och fakturaadress och vad du beställer (se prislista längst ner).

Boka föreläsning

Anlita mig som föreläsare på temat gatukonst, graffiti och rätten till staden. Jag har bland annat medverkat som föreläsare på konferenser och i undervisning på universitet, högskolor och gymnasier. Ta kontakt för mer information.

Prislista för Rätten till staden

För Rätten till staden gäller särskilda licensvillkor enligt nedan:

Enskild licens, 80 kr: Endast för personligt bruk. All annan visning, spridning och kopiering är otillåten. Får alltså inte visas för grupp i vare sig slutna eller öppna sammanhang.

Institutionell licens, 550 kr: Får användas för obegränsat antal slutna gruppvisningar inom innehavarens organisation. Kopian får inte överlåtas eller lånas ut till annan institution. Kopian får inte användas för öppna (biografliknande) offentliga visningar. Kopian får ingå i bibliotekssamling och får lånas ut. All annan visning, spridning och kopiering är otillåten.

Licens för offentlig visning: När filmen ska visas för en större grupp eller på en öppen visning lånas en kopia och filmhyra utgår. Pris enligt offert.

Prislista för Sätta färg på staden

Pris 70 kr.

Köpvillkor

Beställning: En beställning är bindande och räknas som genomförd när den har bekräftats via mejl. När orderbekräftelsen är skickad är det inte längre möjligt att avbeställa. En orderbekräftelse skapas normalt inom en arbetsdag.

Betalning: Betalning erläggs mot faktura till bankgirokonto. Om ingen särskild fakturaadress har angivits i samband med beställningen följer fakturan med leveransen. Betalningsvillkor är alltid 30 dagar. Vid obetald faktura debiteras lagstadgad dröjsmålsränta och påminnelseavgift.

Frakt: Kostnaden för frakt tillkommer utöver varornas pris. Frakten motsvarar pris för emballage och porto. I möjligaste mån skickas beställningar som A-brev, i andra hand som paket.

Leveranssätt och leveranstid: Samtliga varor skickas med Posten som A-brev eller som paket. Expediering sker snarast möjligt inom en till tre arbetsdagar.

Ångerrätt och returer: En beställning är bindande och kan inte ångras. Omedelbar returrätt (inom 10 arbetsdagar) råder vid skadade eller felaktigt levererade varor. Returnerade varor ska vara paketerade på motsvarande sätt som de levererats.

Beställ som privatperson istället…

Kommentera