Beställ till företag

Här följer information om hur du beställer till företag, kommuner, bibliotek, skolor, organisationer, myndigheter m.m., i förekommande fall med institutionella rättigheter – men ej till privatpersoner (som beställer här). Priserna kan komma att ändras utan föregående avisering. Priserna anges i svenska kronor exklusive moms och frakt. Betalning sker mot faktura.

Beställ genom att skicka e-post till kontakt@ko–x—x–lbjorn.se och uppge leverans- och fakturaadress och vad du beställer (se prislista längst ner).

Boka föreläsning

Anlita Kolbjörn Guwallius som föreläsare på temat gatukonst, graffiti och rätten till staden. Kolbjörn Guwallius har bland annat medverkat som föreläsare på konferenser och i undervisning på högskolor och gymnasier. I samband med föreläsningar kan Sätta färg på staden och Rätten till staden oftast köpas till specialpris. Läs prospekt (pdf)…

Licenser

För filmer gäller särskilda licensvillkor enligt nedan.

Enskild licens: Endast för personligt bruk. All annan visning, spridning och kopiering är otillåten. Får alltså inte visas för grupp i vare sig slutna eller öppna sammanhang.

Institutionell licens: Får användas för obegränsat antal slutna gruppvisningar inom innehavarens organisation. Kopian får inte överlåtas eller lånas ut till annan institution. Kopian får inte användas för öppna (biografliknande) offentliga visningar. Kopian får ingå i bibliotekssamling och får lånas ut. All annan visning, spridning och kopiering är otillåten.

Licens för offentlig visning: Kooliproduktion är registrerad filmdistributör. När filmen ska visas för en större grupp eller på en öppen visning lånas en kopia och filmhyra utgår. Kontakta oss för mer information och bokning.

Prislista

Priser exklusive moms och frakt.

Se definition av licenser ovan.
Sätta färg på staden
Pris 70 kr (volymrabatt 10 % vid köp av minst 10 exemplar).
Rätten till staden (enskild licens)
Pris 80 kr (volymrabatt 20 % vid köp av minst 10 exemplar).
Rätten till staden (institutionell licens)
Pris 550 kr.

Frakt tillkommer med faktisk porto- och förpackningskostnad.
Vid separat fakturaadress debiteras 25 kronor i fakturaavgift inklusive porto.

Köpvillkor

Beställning: En beställning är bindande och räknas som genomförd när den har bekräftats av oss via e-post. När orderbekräftelsen är skickad är det inte längre möjligt att avbeställa. En orderbekräftelse skapas normalt inom en arbetsdag.

Betalning: Betalning erläggs till bankgirokonto mot faktura, som skickas ut i samband med leverans. Om ingen särskild fakturaadress har angivits i samband med beställningen följer fakturan med leveransen. Betalningsvillkor är alltid 30 dagar. Vid obetald faktura debiteras lagstadgad dröjsmålsränta och påminnelseavgift.

Frakt: Kostnaden för frakt tillkommer utöver varornas pris. Frakten motsvarar pris för emballage och porto. I möjligaste mån skickas beställningar som A-brev, i andra hand som paket.

Kunduppgifter: Kunduppgifter hanteras digitalt i och med beställningen.

Leveranssätt och leveranstid: Samtliga varor skickas med Posten som A-brev eller som paket. Expediering sker snarast möjligt inom en till tre arbetsdagar.

Ångerrätt och returer: En beställning är bindande och kan inte ångras. Omedelbar returrätt (inom 10 arbetsdagar) råder vid skadade eller felaktigt levererade varor. Returnerade varor ska vara paketerade på motsvarande sätt som de levererats.

Beställ som privatperson istället…

Kommentera