Regel om träd slår i världen

3-30-300-regeln innebär att människor ska kunna se tre träd från sin bostad, att det ska finnas 30 procents krontäckning i varje område och att ingen ska ha längre än 300 meter till någon form av grönområde. Regeln får allt större internationellt genomslag. Jag har pratat med upphovsmannen Cecil Konijnendijk och med kritiker som menar att regeln…

Läs mer...

Minnesmärken utan lov

Erik Vestman är en av Sveriges gatukonstpionjärer. Tillsammans med Loke Berg och Viggo Wichmann skapar han i dag diskreta minnesmärken i det offentliga rummet, möjliga att upptäcka för den som är observant. Artikeln har tidigare publicerats i Tidskriften STAD nr 40 (mars 2023).

Läs mer...

Oklar framtid för grindsamhälle

Artikel i Dagens ETC och bokkapitel. Under sju års tid har Strandudden i småländska Nissafors kuskat runt i medierna som det främsta exemplet på ett blivande svenskt grindsamhälle, utan att något hus har byggts. Få har uppmärksammat planernas verklighetsförankring, ekonomin i projektet och de många egenheterna bostadsspekulanterna behöver acceptera.

Läs mer...

Nyhetsfoton med drönare måste censurgranskas

Artikel i Tidskriften Scoop. Grundlagen ska garantera en journalistik fri från krav på statlig förhandsgranskning, alltså censur i bokstavlig mening. Men det finns utrymme för undantag om syftet med censuren är att skydda rikets försvar. Scoops granskning visar att inte minst myndigheternas handläggningstider omöjliggör laglig publicering av nyhetsfoton tagna med drönarbilder – om himlen eller horisonten…

Läs mer...