Finn en kvinna

Anders Caspar Holm. Axel Danielsson. Carl Frick. Claus Mortensen. Eric Sigfrid. Erik Persson. Frans Suell. Fritz Bauer. Gustaf Rydberg. Gustav Möller. Hjalmar Branting. Karl X Gustav. Mårten Werner. Olof Palme. Per Albin Hansson. Per Henrik Ling. Rudolf Fredrik Berg. Namnen ovan är en lista över de 17 personer som finns porträtterade som skulpturer eller som…

Läs mer...

Ny bro för spontana fester?

Malmös senaste kanalbro har nyligen invigts, gång- och cykelbron Kaptensbron. Den nya bron vid ett av Malmös mest trafikerade cykelstråk är fyra meter bredare än den gamla och inbjuder inte bara till passage över vattnet utan också till andra verksamheter.

Läs mer...

Jag i Kulturnyheterna

Jag medverkade i Kulturnyheterna i SVT den 24 juni i ett inslag om lagliga graffitiväggar. Malmö har haft lagliga väggar sedan 1979, men i Stockholm råder nolltolerans. Se inslaget på SVT Play här. I slutet av intervjun med mig kan det lätt framstå som att jag tycker att tags inte är graffiti på grund av…

Läs mer...

Jag medverkar i Babel

Jag medverkade i tv-programmet Babel den 21 april genom att hjälpa författaren Jonas Hassen Khemiri att definiera ordet gatukonst åt Nationalencyklopedin i inslaget Khemiri på prao. Jonas Hassen Khemiris definition finns att läsa på Babels hemsida. Ser ni boken han har under armen? Köp en egen här… Inslaget finns att se på SVT Play:

Läs mer...

Graffiti och nolltolerans på tv

Den 13 april medverkade jag i tv-programmet Sverige i SVT1 och pratade om graffiti och nolltolerans. ”Det råder stora skillnader inom vårt land vad det gäller tolerans mot graffiti. Samtal med journalisten och författaren Kolbjörn Guwallius och med en graffitimålare som målar på en av Malmös lagliga väggar.” Inslaget finns att se på SVT Play:

Läs mer...