Grindstaden

Från portvakter till gated communities

»Guwallius bok är ambitiöst anlagd«

– Per Wirtén, Sydsvenskan

»Texten är balanserat förklarande i ett angeläget ärende … En klartänkt och föredömligt genomarbetad text kring en fråga som berör alla människor, hur vi ska ha det med våra bostäder. Högst läsvärd för beslutsfattare också i Sverige.«

– Håkan Philipsson, BTJ-häftet

»angelägen inte minst för att bredda och i många fall höja debatten om gated communities i en svensk kontext. … guldstjärna för den välskrivna och korrekturlästa texten«

– Åke Nilsén, Tidskriften Stad
Grindstaden
ISBN – danskt band: 978-91-89155-77-0
ISBN – e-bok: 978-91-89155-78-7
ISBN – ljudbok: 978-91-89155-79-4
Förlag: Verbal Förlag
Utgivningsdatum: 27 maj 2022
Utgivningsland: Sverige
Språk: svenska
Antal sidor: 452
Vikt: ca 650 gram
Mått: B135 x H210 mm

Press och bransch
→ Pressbilder på Kolbjörn Guwallius 
→ Bli återförsäljare

När rädsla för kriminalitet präglar samhällsdebatten kan gated communities, grindsamhällen, framstå som trygghetsskapande. Staffanstorps kommun planerar för dem och i Småland byggs ett spektakulärt sjönära boende bakom en mur.

Det är ännu långt till de internationella skräckexemplen, men i det tysta har den gamla kvartersstaden gått från öppna portar till kodlås medan miljonprogrammets bostadsgårdar stängslas in.

I Grindstaden granskar journalisten Kolbjörn Guwallius de tendenser till grindsamhällen som finns i Sverige. En internationell utblick och en historisk tillbakablick som beskriver framväxten av grindsamhällen sätter den svenska debatten i ett större sammanhang.

Vad händer med oss och våra städer när vi maximerar tryggheten i hemmet och skär ner det offentliga rummet till korridorer mellan inhägnader?

Grindstaden finansieras med Natur & Kulturs litterära arbetsstipendium för 2020 och andra författarstipendier. Arbetsstipendiet på 100 000 kronor är instiftat för att bidra till en höjd litterär nivå och ska gå till inläsning och forskning för kvalificerat litterärt arbete inom sakprosa eller skönlitteratur. Till 2020 års tolv stipendier inkom 345 ansökningar. Stipendierna har delats ut sedan 2011.