Integritetspolicy

Vem driver den här webbplatsen?

Kolbjorn.se tillhandahålls av Kooliproduktion och innehar utgivningsbevis för databas från Myndigheten för press, radio och tv. Ansvarig utgivare: Kolbjörn Guwallius. Adresserna kolbjörn.se, kolbjornguwallius.se och kolbjörnguwallius.se leder också hit.

Personuppgiftsansvarig

Ta kontakt för frågor angående personuppgifter.

Vilka personuppgifter som samlas in och varför

Kontaktformulär

Det krypterade kontaktformuläret samlar förutom de frivilliga fälten in användarens ip-adress samt anonymiserade uppgifter om webbläsartyp för att säkerställa att formuläret inte används för spam och för att kunna avgöra om avsändarna är unika. Meddelanden som skickas i kontaktformuläret sparas olika lång tid beroende på om det är frågan om källmaterial, tips eller bara allmänna frågor.

Cookie-filer

Den här webbplatsen lagrar inga cookies hos besökare.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar och sidor på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar osv.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren hade besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Beställningar

Vid beställningar bokförs kunduppgifter i form av faktura- eller kvittokopior så länge som lagen kräver. 

Nyhetsbrev

Vid prenumeration på nyhetsbrevet lagras din mejladress hos nyhetsbrevsleverantören Revue. Mer information om Revues datahantering finns här.

Hantering och skydd av personuppgifter

Personuppgifter förs över via en krypterad anslutning (https) och lagras i en lösenordsskyddad databas. Personuppgifter delas inte med tredje part om inget annat anges ovan.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan alltid begära att få veta om och vilka personuppgifter som eventuellt har lagrats om dig samt begära att dessa raderas helt eller delvis. Ta kontakt så får du hjälp! Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Eventuella uppgifter som lagras av journalistiska skäl har du inte kontroll över och det är inte säkert att du vid en förfrågan har möjlighet att ta del av vilka uppgifter som finns lagrade med hänsyn till bland annat källskydd. Sådana uppgifter lagras alltid bakom stark kryptering och är aldrig tillgängliga för utomstående.