Integritetspolicy

Vem driver den här webbplatsen?

Kolbjorn.se tillhandahålls av KGuw Media som innehar utgivningsbevis för databas från Myndigheten för press, radio och tv. Ansvarig utgivare: Kolbjörn Guwallius. Adresserna kolbjörn.se, kolbjornguwallius.se och kolbjörnguwallius.se leder också hit.

Personuppgiftsansvarig

Ta kontakt vid frågor angående personuppgifter.

Vilka personuppgifter som samlas in och varför

Cookie-filer

Den här webbplatsen lagrar inga cookies hos vanliga besökare.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar och sidor på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar osv.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig på samma sätt som om besökaren hade besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, placera ut cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sådant inbäddat innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga. Inbäddat material här kommer främst från Youtube.

Nyhetsbrev

Vid prenumeration på nyhetsbrevet lagras din mejladress hos nyhetsbrevsleverantören Substack. Mer information om Substacks datahantering finns här.

Hantering och skydd av personuppgifter och andra uppgifter

Inga personuppgifter överförs till KGuw Media utan att du själv aktivt skickar över dem. Sådana personuppgifter skyddas därefter genom krypterade anslutningar och krypterade lagringsmedier lokalt och i molntjänster. Personuppgifter delas inte med tredje part om inget annat anges ovan. Material som överlämnas till KGuw Media i journalistiskt syfte omfattas av grundlagsfäst källskydd.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan alltid begära att få veta om och vilka personuppgifter som eventuellt har lagrats om dig samt begära att dessa raderas helt eller delvis. Ta kontakt så får du hjälp! Detta omfattar inte eventuella uppgifter som jag är tvungen att spara av administrativa, legala eller säkerhetsskäl.

Eventuella uppgifter som lagras för journalistiska syften har du inte kontroll över och det är inte säkert att du vid en förfrågan har möjlighet att ta del av vilka uppgifter som finns lagrade med hänsyn till research och källskydd. Sådana uppgifter lagras i förekommande fall bakom stark kryptering och är aldrig tillgängliga för utomstående.

Integritetspolicyn är senast uppdaterad 2023-04-13 och ersätter därmed tidigare versioner.