Kontakt

Alla förfrågningar kan göras via mejl till kontakt@kolbjorn.se eller på telefon 073-310 48 30. Jag finns även på Twitter (@KGuw) och Facebook.

Hör av dig om du behöver postadress eller andra uppgifter.

Källskydd och säkra kontaktvägar

Om du vill lämna ett tips, antingen det gäller dig själv, någon annan person eller en organisation, och vill vara anonym omfattas du av källskydd. Det är då förbjudet i lag för mig att röja din identitet som källa utan ditt medgivande. Läs mer om källskydd hos Journalistförbundet…

I kontakten med journalister är det viktigt att du som tipsare om du vill vara skyddad även säkerställer att sättet du tar kotakt på inte röjer din identitet via andra vägar, till exempel att någon kan läsa din mejl eller se din samtalslista i telefonen. Jag kan kontaktas via apparna Signal och Wire för snabb, krypterad kommunikation.

Om du inte känner att du behöver ett särskilt starkt skydd går det förstås utmärkt att ringa eller mejla som vanligt, oavsett om du vill vara anonym i förhållande till eventuella förfrågningar jag får från myndigheter eller andra.

Kolbjorn.se

Kolbjorn.se tillhandahålls av Kooliproduktion och innehar utgivningsbevis för databas från Myndigheten för press, radio och tv. Ansvarig utgivare: Kolbjörn Guwallius.