Stadens andra våning

Att det finns en sandstrand under gatstenarna fick vi veta under majrevolten i Paris 1968*, men att det också skulle finnas en grönskande park på taket kunde man inte föreställa sig då. Ny teknik har möjliggjort gröna tak – men är det en revolution eller en tillfällig trend som är på gång? Är det stadens andra våning vi har börjat bygga eller bara enskilda profilprojekt? Och hur mycket park är det egentligen frågan om? Kolbjörn Guwallius försöker reda ut vad en takpark är och vilken roll den har i framtidens städer.

Läs mer →

Jag medverkar i Babel

Jag medverkade i tv-programmet Babel den 21 april genom att hjälpa författaren Jonas Hassen Khemiri att definiera ordet gatukonst åt Nationalencyklopedin i inslaget Khemiri på prao.

Jonas Hassen Khemiris definition finns att läsa på Babels hemsida.

Ser ni boken han har under armen? Köp en egen här…

Inslaget finns att se på SVT Play:

Läs mer →

Staden som försvann

Säg Degerfors och de flesta kommer att säga fotboll. Men utöver det förhållandevis framgångsrika fotbollslaget är det inte mycket folk känner till om den lilla orten i sydöstra Värmlands skogar. Vet man något mer så är det att Degerfors är en bruksort. Men bruket sysselsätter idag endast ett fåtal, och kommunens befolkning minskar successivt. Följ med på en resa till en typisk svensk landsortskommun som förlorat en fjärdedel av sin befolkning på trettio år.

Denna artikel publicerades ursprungligen i Movium Magasin nr 1 2012. Nu återpubliceras den för läsning på webben. Den finns sedan tidigare att ladda ner som layoutad pdf.

Läs mer →

Graffiti och nolltolerans på tv

Den 13 april medverkade jag i tv-programmet Sverige i SVT1 och pratade om graffiti och nolltolerans.

”Det råder stora skillnader inom vårt land vad det gäller tolerans mot graffiti. Samtal med journalisten och författaren Kolbjörn Guwallius och med en graffitimålare som målar på en av Malmös lagliga väggar.”

Inslaget finns att se på SVT Play:

Läs mer →

Den bilsnåla staden

Förr var bilen framtiden. Men privatbilismen har börjat minska i västvärlden och fördelarna med att begränsa biltrafiken blir uppenbara för allt fler. Tvistefrågorna handlar snarast om hur långt man kan gå och hur snabbt man kan förändra.

Kolbjörn Guwallius har träffat landskapsarkitekten och forskaren Alexander Ståhle som förespråkar den bilsnåla staden, där de flesta gator blir något helt annat än vad de är idag. Han har också pratat politisk verklighet med två makthavare: Ulla Hamilton, moderat trafikborgarråd i Stockholm och Karolina Skog, miljöpartistiskt kommunalråd med ansvar för framtidens trafik i Malmö.

Artikeln har urpsrungligen publicerats i en något annorlunda version i Movium Magasin.

Läs mer →