Klotterkonferens
i toleransens tecken

Den är ökänd i graffitikretsar och tycks omgärdad av ett stort hemlighetsmakeri. Den återkommande nordiska graffitikonferensen har arrangerats i omkring ett decennium, men är trots det känd av få. Kommuntjänstemän, poliser, väktare och politiker träffas för att diskutera statistik och brottsbekämpning inom ett specifikt område: klotter. Kolbjörn Guwallius fick som första och enda journalist medverka när årets upplaga arrangerades i Köpenhamn i slutet av september.

Läs mer →

Mot en bättre hamn

mot-en-battre-hamn

Jag har intervjuat Lisa Diedrich om waterfront development för Movium Magasin.

Platserna är olika men svaren oftast desamma: lyxiga bostäder, kontor och köpcentrum. Det handlar om städer i västvärlden som vill växa mot vattnet. Hamnverksamheten har lagts ner helt eller delvis som en följd av globala strukturförändringar och attraktiv mark frigörs för exploatering. Oftast demoleras allt gammalt och marken säljs till investerare med vinstintresset som främsta drivkraft.

Forskaren Lisa Diedrich har ett bättre förslag.

Läs mer →

CSG-härvan

I november 2011 avslöjade jag och Tobias Brandel, medarbetare på Svenska Dagbladets kulturredaktion, hur polisen fabricerat uppgifter om gripna klottrare i samband med ett graffitievenemang och hur bevakningsbolaget Commuter Security Group systematiskt använder sig av olagliga och regelvidriga metoder i sin jakt på graffitimålare under uppdraget åt Storstockholms Lokaltrafik, SL. Artiklarna följdes upp med ytterligare uppgifter i januari 2012. Länsstyrelsens utredning med anledning av artiklarna är inte avslutad efter mer än två år. Datainspektionen kunde efter en utredning 2012 inte leda i bevis att ett olagligt register förekommer hos bolaget – men detta har senare trots allt visat sig existera. CSG har tillbakavisat samtliga påståenden.

Jag har följt upp artikelserien i boken Grip till varje pris med tydliga belägg för att granskningen stämmer i sin helhet och kan dessutom visa att brotten pågick såväl långt före granskningen som än idag.

Artiklarna finns att läsa på Svenska Dagbladets webbplats:

1. Polisen bluffade om gripna klottrare
2. Väktare bröt mot lagen
3. Väktare vittnar om lagöverträdelser
4. Väktarbolag kan få tillståndet återkallat
5. Rättsväsendet blundar helt för väktarfelen
6. Väktarbolag ville slippa uniform
7. Staden och SL attackerar graffitigranskning

Staden som försvann

staden-som-forsvannJag har skrivit ett längre reportage för Movium Magasin om avfolkningen av småorter med Degerfors i Värmland som exempel.

Säg Degerfors och de flesta kommer att säga fotboll. Men utöver det förhållandevis framgångsrika fotbollslaget är det inte mycket folk känner till om den lilla orten i sydöstra Värmlands skogar. Vet man något mer så är det att Degerfors är en bruksort. Men bruket sysselsätter idag endast ett fåtal, och kommunens befolkning minskar successivt. Följ med på en resa till en typisk svensk landsortskommun som förlorat en fjärdedel av sin befolkning på trettio år.

Läs mer →