Staden som försvann

staden-som-forsvannJag har skrivit ett längre reportage för Movium Magasin om avfolkningen av småorter med Degerfors i Värmland som exempel.

Säg Degerfors och de flesta kommer att säga fotboll. Men utöver det förhållandevis framgångsrika fotbollslaget är det inte mycket folk känner till om den lilla orten i sydöstra Värmlands skogar. Vet man något mer så är det att Degerfors är en bruksort. Men bruket sysselsätter idag endast ett fåtal, och kommunens befolkning minskar successivt. Följ med på en resa till en typisk svensk landsortskommun som förlorat en fjärdedel av sin befolkning på trettio år.

Läs mer →

Gentrifiering
– kampen om utrymmet

Jag har skrivit ett längre reportage för Movium Magasin om gentrifiering, processen när bostadsområden tas över av kapitalstarka på bekostnad av ekonomiskt svagare grupper.

Det här är en berättelse om förändring. En snabb förändring som knappt diskuteras eller debatteras och som på ytan kan verka enbart positiv. Det handlar om våra innerstäder. De lever upp och frodas igen, tomma hus renoveras och befolkas. Stadskärnan växer och förtätas medan villaförorten blivit omodern och tveksam ur klimatsynpunkt. Det är klimatsmart att bo i lägenhet, städernas kulturutbud och närheten till allt lockar samtidigt som inredningsmagasin och bostadsbilagor vill få våra munnar att vattnas med hjälp av sparsamt möblerade, bländande ljusa våningar och nyrenoverade jättekök. Men under ytan pågår en kamp, en kamp om utrymmet och rätten till staden.

Läs mer →