Synopsis

Det är en självklarhet i ett demokratiskt samhälle att alla får röra sig fritt på gatorna. Men ibland verkar det som om vi bara är välkomna som betraktare och konsumenter i det som kallas det offentliga rummet. Är man inte nöjd med staden som den ser ut och vill förändra den, har man inga självklara rättigheter; tvärtom finns det en massa förbud. Några människor tar gatan – och lagen – i egna händer. Deras verk kallas ofta skadegörelse eller klotter – men också gatukonst. Vilka är dessa mystifierade personer, och vad vill de? I filmen Rätten till staden får vi följa med några aktiva gatukonstnärer ut på äventyr. De berättar om sina verk och avsikter, och om sin syn på det offentliga rummet. Det visar sig att det ofta handlar om engagerade medborgare med en knivskarp samhällsanalys, som tycker att de tar ansvar för vår gemensamma miljö snarare än att skada den. Lyssnar man på gatukonstnärerna är rätten till staden högst begränsad, och bygger mer på traditioner, pengar och makt än på demokrati.

Förutom gatukonstnärer i Malmö och Stockholm möter vi också konstvetare, stadsplanerare och representanter för det offentliga och reklambranschen.

 

Regissörens kommentar

Min uppfattning är att ett demokratiskt samhälle förutsätter aktiva och engagerade medborgare. Men när folk går utanför ramarna eller protesterar är de besvärliga. Det är som om demokrati för många makthavare bara handlar om rösträtt vart fjärde år. "Vi genomför bara den politik vi gick till val på", som jag tror arbetsmarknadsministern uttryckte saken när folk klagade på politiken. Men i själva verket har det ofta varit protesterna, vägran att finna sig i regler man inte håller med om, som har fört samhället framåt; utvecklat och fördjupat demokratin. Med den här filmen vill jag undersöka ett område där människor går utanför ramen och blir en nagel i ögat på beslutsfattarna. Ibland är de uppskattade, men ofta är de jagade. Själva ordet "gatukonst" är så kontroversiellt att en del politiker vägrar gå med på att det finns. Men det får tusentals träffar på Google.

Kolbjörn Guwallius


 
Den här sidan uppdateras inte sedan 2009.
Besök hellre Kolbjörn.se för aktuell information och beställning av Rätten till staden.
 
Ta bort denna information