7 saker att lära av världens bästa cykelstad

I Nederländerna är de helt enkelt bäst på att cykla. Här är mitt reportage från ledande cykelstaden Groningen. I Sverige görs en av tio resor på cykel. I exempelvis Stockholms län är målet att det ska bli dubbelt så många till år 2030. Om vi vill rappa på utvecklingstakten finns en hel del att lära…

Läs mer...

Nya cykelvägar inte tillräckligt bra

Just nu satsar flera svenska kommuner stort på cykelinfrastruktur. Det är inte minst ett svar på en ökad medvetenhet om både miljö- och hälsoeffekter av resande. Cykelpendling ligger i tiden. Men satsningarna är ofta undermåliga om man menar allvar med att ställa om till hållbar arbetspendling. Denna krönika är tidigare publicerad i Tidskriften STAD nr…

Läs mer...

Ny bro för spontana fester?

Malmös senaste kanalbro har nyligen invigts, gång- och cykelbron Kaptensbron. Den nya bron vid ett av Malmös mest trafikerade cykelstråk är fyra meter bredare än den gamla och inbjuder inte bara till passage över vattnet utan också till andra verksamheter.

Läs mer...