Mot en bättre hamn

Jag har intervjuat Lisa Diedrich om waterfront development för Movium Magasin. Platserna är olika men svaren oftast desamma: lyxiga bostäder, kontor och köpcentrum. Det handlar om städer i västvärlden som vill växa mot vattnet. Hamnverksamheten har lagts ner helt eller delvis som en följd av globala strukturförändringar och attraktiv mark frigörs för exploatering. Oftast demoleras allt gammalt och…

Läs mer...