Höra hemma

Höra hemma
Förlag: ArkDes
Redaktör: Titti Olsson
Utgivningsdatum: augusti 2017
Utgivningsland: Sverige
Språk: svenska
Bindning: inbunden
Mer info kommer!

ArkDes Resumé: Höra Hemma – om det bostadspolitiska dilemmat

Kapitel i antologi. Sverige står inför en ny arkitekturpolitik som presenteras av Riksdagen i september. ArkDes har fört debatten om bostadspolitikens roll och bostadsbyggandets utmaningar under temat Bo. Nu. Då. sedan 2016. Den 31 augusti kl. 15-17 arrangeras diskussion och boksläpp av två böcker baserade på ArkDes bostadstema. I ArkDes Resumé: Höra Hemma – om det bostadspolitiska dilemmat summerar 39 skribenter de frågor som ArkDes bostadstema behandlat och ringar in några av de utmaningar Sverige står inför med koppling till arkitektur, design och hållbar samhällsutveckling. Boken är en samproduktion med tankesmedjan Movium.