Litterärt arbetsstipendium från Natur & Kultur

Jag har som en av tolv författare tilldelats Natur & Kulturs litterära arbetsstipendium för 2020.

Stipendiet söks till ett specifikt projekt och jag kommer att arbeta med en bok om så kallade gated communities,grindsamhällen, och utvecklingen mot allt mer låsta och inhägnade bostadsområden. Boken spårar utvecklingen historiskt och spanar mot framtiden genom konkreta exempel. Vad säger sökandet efter trygghet om samhället vi lever i och hur påverkas stadsplaneringen? Bokens arbetstitel är Grindstaden och den kommer ut på Verbal förlag 2022.

Jag är förstås mycket glad över stipendiet! Det innebär ökad trygghet i projektet, dels eftersom jag i och med detta har ekonomiska förutsättningar att genomföra det på ett bra sätt men också genom att det är öronmärkta pengar. Till skillnad från fria stipendier behöver jag inte fundera på om jag verkligen skriver rätt bok för pengarna. Jag kan i stället betrakta det som ett stort frilansuppdrag där det finns en tydlig beställning. Det är även en bekräftelse att veta att stipendiekommittén tror på min bokidé.

Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier på vardera 100 000 kr har delats ut sedan 2011. Arbetsstipendiet ska bidra till en höjd litterär nivå och ska gå till inläsning och forskning för kvalificerat litterärt arbete inom sakprosa eller skönlitteratur. Till 2020 års tolv stipendier inkom 345 ansökningar.

Läs om övriga stipendiater…