Ordförande för PK Södra

I dag valdes jag till ordförande i Publicistklubbens södra krets. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med resten av styrelsen för att skapa ett bra program i föreningen.

Publicistklubben har funnits sedan 1874 och arrangerar panelsamtal, utfrågningar och debatter i publicistiska frågor. Föreningen fungerar också som remissinstans i medierelaterade frågor, delar ut priser och stipendier inom journalistik och är en av huvudmännen bakom organisationen som förvaltar det medieetiska systemet.

Om du inte redan är medlem i Publicistklubben så passa gärna på att bli det. Kravet för medlemskap är att du är yrkesverksam eller student med koppling till publicistisk verksamhet.