Regel om träd slår i världen

3-30-300-regeln innebär att människor ska kunna se tre träd från sin bostad, att det ska finnas 30 procents krontäckning i varje område och att ingen ska ha längre än 300 meter till någon form av grönområde. Regeln får allt större internationellt genomslag. Jag har pratat med upphovsmannen Cecil Konijnendijk och med kritiker som menar att regeln är alltför förenklad.

Läs artikeln i nya numret av Tidskriften Stad…